MEPIC2

Mepivacaine for pain relief at insertion of intrauterine contraception (MEPIC) – a double-blind randomized controlled trial

Bakgrund
Oönskade graviditeter leder till stora konsekvenser för samhällen och för individer. Därför är tillgång till och användning av säkra och effektiva preventivmedel viktigt. Spiral är extremt effektivt och har högst användarnöjdhet och fortsatt användning. Många väljer bort spiral pga rädsla för smärta vid insättningen. Det finns idag ingen effektiv metod för smärtlindring vid spiralinsättning som är både lätt att använda och som har en hög acceptans hos kvinnor.

Metod
Vi publicerade 2019 resultaten från en dubbelblind randomiserad studie (DOI: 10.1016/j.contraception.2019.02.003) där kvinnor fick antingen 10 ml Mepivacain (10mg/ml) eller NaCl instillerat i livmoderhålan via en hydrosonografikateter (1.6 mm) inför spiralinsättningen. Studien visade goda resultat avseende acceptans för metoden och en signifikant effekt på totalupplevelsen och vid sondning, men nådde inte statistisk signifikans på smärta vid själva insättningen. I MEPIC 2 använder vi samma metod men högre koncentration Mepivacain (20 mg/ml). Primärt utfallsmått är smärtpoäng på 100 mm VAS vid spiralinsättningen.

Deltagare
Friska kvinnor som inte fött barn, som inte har några kontraindikationer för spiral, som inte redan använder spiral.Vi utför två delstudier eftersom spiralers införare har olika storlek och ger upphov till olika smärta. Patienter som önskar Mirena inkluderas i ena studien (n=150) och de som önskar kopparspiral, Jaydess eller Kyleena inkluderas i den andra (n=370). Sammanlagt behöver vi 520 studiedeltagare.

Deltagande enheter
Ungdomsmottagningar inom SLSO, Falun ungdomsmottagning, Rättvik ungdomsmottagning och barnmorskemottagning.

Projekttid
Rekrytering av studiedeltagare påbörjas i april 2021.

Ansvarig forskare: Helena Kopp Kallner, helena.kopp-kallner@ki.se