Att göra en SNAKS-studie

Hur blir en studie en SNAKS-studie?

Om du vill få din studie bedömd som SNAKS-studie:

Maila studieunderlag enligt nedan senast 1 månad innan nästa styrgruppsmöte till ordförande: verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Kommande styrgruppsmöten:

Studieförslag/frågor etc tas upp på styrgruppsmöten som under 2023 planeras till datum nedan. Studieförslag måste inkomma senast 1 månad innan mötet för att kunna tas upp.

  • 20 september 2024
  • 10 oktober 2024

 

Vilka är fördelarna med att kontakta SNAKS då du planerar en studie?

  1. Styrgruppen läser ditt studieprotokoll och ger råd om eventuella förbättringar och ger dig som forskare tips och råd i olika frågor
  2. Det kan bli lättare för dig att rekrytera patienter och snabbare få ett större material- du får tillgång till en websida för din studie på SNAKS websidor för att kunna sprida din information lättare.
  3. Vi lär känna varandra och förbättrar forskningsklimatet på olika kliniker – framför allt kan mindre kliniker lättare bli delaktiga i viktig forskning och möjlighet till kontakt och hjälp med tex vetenskaplig handledning för sina medarbetare.
  4. Vi bygger tillsammans upp inom en stark forskningsmiljö som kommer leda till bättre evidensbaserad vård för våra patienter!

Vilka studier är möjliga SNAKS-studier?

Kliniska studier inom obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin som innefattar ett samarbete mellan flera kliniker i landet. Det kan vara både observationsstudier, RCT eller andra typer av kliniska studier. Även studier där PI inte är obstetriker/gynekolog/reproduktionsmedicinare men som har representanter för dessa i styrgruppen kan skickas in till SNAKS för bedömning.

 

Hur/när skall studieförslaget skickas in till SNAKS styrelse?

  • Studieplan (svenska eller engelska) innehållande kort sammanfattning (250 ord), vetenskaplig frågeställning, bakgrund, projektbeskrivning (urval forskningspersoner, procedurer, metoder mm), powerberäkning, ekonomi/funding, betydelse, tidsplan, ansvariga för/medverkande i studien
  • Studieplan skickas med fördel in innan den skickas in till etikprövningsmyndigheten
  • CV, jävsdeklaration och kontaktuppgifter för huvudansvarig forskare

 

Nedan finns en checklista för studieprotokoll att ladda ner och använda, som i första hand är avsedd för en randomiserad studie (RCT), men som efter modifiering är användbar även för andra studietyper. Det är inte obligat att använda just denna mall. Den kan också användas som en checklista för att få med alla viktiga punkter.

En ansvarig för studien kommer att bjudas in till SNAKS styrelsemöte för att presentera studien.

Studiegruppen rekommenderas även att kontakta sin regionala nod för att få ytterligare stöd med studien.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.