Om SNAKS

Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom OB/Gyn (SNAKS) grundades år 2014.

Målsättningen för SNAKS är att 

  • Genomföra studier med hög kvalitet och engagera så många som möjligt av landets kvinnokliniker
  • Utnyttja kvalitetsregistren och få en mer evidensbaserad vård
  • Stärka svenska OB/Gyns akademiska ställning.

I SNAKS finns en styrgrupp som arbetar för att stärka samarbetet mellan kliniker i forskningen. Styrgruppen tar gärna emot förslag på studier och har sedan en fortsatt dialog med förslagsställare för att bedöma om studien lämpar sig som en nationell studie där SNAKS kan underlätta kontakter mellan kliniker.

Det finns en (eller flera) kontaktperson(er) för varje deltagande kvinnoklinik.

Pågående, avslutade och planerade studier hittar du under Studier

Om du har idéer om nationella studier inom obstetrik, gynekologi eller reproduktionsmedicin, se under Att göra en SNAKS-studie hur du ska göra!