Steering group

Verena Sengpiel

Sammankallande/ordförande

VÖL Spec MVC, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ÖS SE 41685 Göteborg,

Docent och adj lektor, Avd för obstetrik och gynekologi, Institution för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Lovisa Bergengren

Överläkare, PhD

Processledare cervixprevention Region Örebro län

Ordförande arbetsgruppen för cervixprevention RCC Mellansverige

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi Region Örebro län

Marie Blomberg

Professor, överläkare Obstetrik och Gynekologi

Avdelningen för barns och kvinnors hälsa, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet och Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

marie.blomberg@liu.se

Läs mer om Marie här >>

Ann Josefsson

Adjungerad professor, överläkare obstetrik och gynekologi

Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping och Avdelningen för barns och kvinnors hälsa, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

 Vetenskaplig sekreterare, SFOG

Christer Borgfeldt

M.D., Ph.D.

Professor Dept. Obstetrics & Gynecology

Skåne University Hospital, Lund

Lund University, Sweden

President of SFOG (Swedish Society of  Obstetrics and Gynecology)

Maria Gyhagen

Docent, överläkare, Obstetrik och Gynekologi

Institution för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Emir Henic

Docent, överläkare

Specialist inom obstetrik och gynekologi

Subspecialist inom reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicinskt centrum Malmö

Skånes Universitetssjukhus Lund/Malmö

Evangelia Elenis

MD, PhD, Överläkare, Subspecialist Reproduktionsmedicin, Medicinskt Ledningsansvarig för Gynekologiskt Ultraljud, Kvinnosjukvården, Akademiska Universitetssjukhus

Sophia Brismar-Wendel

Överläkare, Medicinskt ledningsansvar, Förlossningen, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus

Docent, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet

Facklig sekreterare, SFOG

Sophia Ehrström

Med Dr,Spec Obst GynÖverläkare, MALConsidra Gyn

Marie-Therese Vinners

Bitr lektor, Obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Specialistläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Malin Huber

Överläkare kvinnokliniken Östersunds Sjukhus

Lektor. Institutionen för Klinisk Vetenskap Umeå Universitet

Styrgruppen är oberoende.