Save the date

Nationell konferens för kliniska studier 4-5 maj 2023 i GöteborgLäs mer...

HOPPSA och SALSTER har fått ett stort anslag från cancerfonden!

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge 2,4 miljoner kronor till de SNAKS-stödda studierna HOPPSA och SALSTER. – Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag...

Covid-19 infektion under graviditet?

COPE studien är en multicenter nationell studie med syfte att utvärdera hur en eventuell Covid-19 infektion under graviditet på verkar hälsoutfall för mamma och barn och/eller föräldraskapet. Info om studien hittar du här...