Efter problem med att leverans av studieläkemedel är lösta ser vi fram emot ökad rekrytering och fler deltagande sjukhus.