Kommer bla via mobil applikation undersöka faktorer av betydelse för förlossningsdepression; mer info hittar du under studiens hemsida : Mom2B