COPE studien är en multicenter nationell studie med syfte att utvärdera hur en eventuell Covid-19 infektion under graviditet på verkar hälsoutfall för mamma och barn och/eller föräldraskapet. Info om studien hittar du här : www.copestudien.se.