COPE-Staff

En utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta med eller nära gravida, födande, och nyfödda.

Covid-19 pandemin utmanade personalen inom hälso- och sjukvården på olika sätt. Vi behöver veta hur arbetsförhållandena påverkat personalen som arbetar med eller nära gravida, födande, eller nyförlösta kvinnor och/eller nyfödda barn över tid.

Projektet är unikt genom att hela personalstyrkan undersöks, inklusive de som fattar de operativa besluten. Forskargruppen består av specialister ifrån flera olika forskningsområden, vilket ger en bredd i analys och kunskapsskapandet. Samtliga barnmorskemottagningar, kvinnokliniker, anslutna neonatalenheter samt de infektionskliniker som vårdar gravida och nyförlösta kvinnor i Sverige har inbjudits att delta i studien. COPE Staff-enkäten skickas ut en gång årligen.

Nyheter

13 oktober 2022
COPE Staff-studien tilldelas 4 948 000 av FORTE i projektbidrag för att studera etisk stress hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med gravida, födande, och nyfödda barn.

COPE-Staff styrgrupp

copestaff@copestudien.se

Karolina Lindén

Huvudansvarig forskare
Barnmorska, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ola Andersson

Överläkare neonatologi Skånes Universitetssjukhus och docent vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Ylva Carlsson

Överläkare vid obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken och chef vid HTA-centrum,  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt docent vid Göteborgs Universitet

Sofie Graner

Verksamhetschef, överläkare BB Stockholm, Danderyds Sjukhus, Stockholm, PostDoc, Centrum för Läkemedelsepidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna

Emina Hadžibajramović

Statistiker, PhD, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalands Regionen, och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Maria Jonsson

Överläkare och professor, kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset Uppsala och docent vid institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet

Elin Naurin

Wallenberg Academy Fellow, forskningsledare för the Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem). Professor och docent, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 

Verena Sengpiel

Överläkare kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg och docent vid Göteborgs Universitet, forskningsledare för COPE-studien

Malin Veje

Specialistläkare, PhD, Infektionskliniken Sahlgrenska, Göteborgs Universitet

Anna Wessberg

PhD, barnmorska, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Åkerström

Utvecklingsledare vid  Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen, Göteborg, och docent vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Doktorander i COPE Staff

Emelie Stotzer

Specialistläkare i obstetrik och gynekologi

Patricia Ernst

Doktorand