How does my study become a SNAKS study?

Ange undertext här

If you want your planned study to be a SNAKS study:

Send you study proposal at least a month before the next steering group meeting to 

verena.sengpiel@obgyn.gu.seVilka studier är möjliga SNAKS studier?

  • Kliniska studier som innefattar ett samarbete mellan flera kliniker i landet. Det kan vara både observationsstudier, RCT eller andra typer av kliniska studier.

Hur skall studieförslaget skickas in till SNAKS styrelse?

  • Studieplan (svenska eller engelska) med kort sammanfattning (250 ord), vetenskaplig frågeställning, bakgrund, projektbeskrivning (urval forskningspersoner, procedurer, metoder mm), powerberäkning, ekonomi/funding, betydelse, tidsplan, ansvariga för/medverkande i studien
  • CV och kontaktuppgifter för huvudansvarig forskare

Ovan finns en mall till studieprotokoll att ladda ner och använda, som i första hand är avsedd för en randomiserad studie (RCT), men som efter modifiering är användbar även för andra studietyper. Det är inte obligat att använda just denna mall. Den kan också användas som en checklista för att få med alla viktiga punkter.

En ansvarig för studien kommer att bjudas in till SNAKS styrelsemöte för att presentera studien.