Styrgruppen

Styrgruppens uppdrag:

Styrgruppen är oberoende.

Önskar du kontakta Styrgruppen finns deras uppgifter nedan.

Annika Strandell


Docent, Överläkare

HTA centrum och Kvinnosjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Verena Sengpiel

 Sammankallande/ordförande

VÖL Spec MVC, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ÖS SE 41685 Göteborg, 

Docent och adj lektor, Avd för obstetrik och gynekologi, Institution för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Styrelsemedlem Svenska Graviditetsregistret

verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Anna-Karin Wikström

Professor Uppsala Universitet


Inger Sundström Poromaa


Annika Idahl

MD, PhD

Associate Professor, Senior Consultant

Head of Obstetrics and GynecologyDepartment of Clinical Sciences

Umeå UniversitySE-901 85 Umeå, Sweden

+46 (0)90 785 04 75 /

 +46 (0)70 323 15 13

Christer Borgfeldt

M.D., Ph.D.

Professor Dept. Obstetrics & Gynecology

Skåne University Hospital, Lund

Lund University, Sweden


Karin Sundfeldt

MD PhD
Professor
Dep. Obstetrics and Gynecology
Sahlgrenska Cancer Centre
Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Sweden

Povilas Sladekevicius


Sissel Saltvedt

Överläkare, MD,Phd

Karolinska Institutet,

Karolinska Sjukhuset; Solna

sissel.saltvedt@ki.se

Katarina Tunon