Styrgruppen

Styrgruppens uppdrag:

Styrgruppen är oberoende.

Önskar du kontakta Styrgruppen finns deras uppgifter nedan.

Verena Sengpiel

 Sammankallande/ordförande

VÖL Spec MVC, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ÖS SE 41685 Göteborg, 

Docent och adj lektor, Avd för obstetrik och gynekologi, Institution för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Styrelsemedlem Svenska Graviditetsregistret

verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Anna-Karin Wikström

Professor Uppsala Universitet


Inger Sundström Poromaa


Annika Idahl

MD, PhD

Associate Professor, Senior Consultant

Head of Obstetrics and GynecologyDepartment of Clinical Sciences

Umeå UniversitySE-901 85 Umeå, Sweden

+46 (0)90 785 04 75 /

 +46 (0)70 323 15 13

Christer Borgfeldt

M.D., Ph.D.

Professor Dept. Obstetrics & Gynecology

Skåne University Hospital, Lund

Lund University, Sweden


Povilas Sladekevicius


Sissel Saltvedt

Överläkare, MD,Phd

Karolinska Institutet,

Karolinska Sjukhuset; Solna

sissel.saltvedt@ki.se

Katarina Tunon


Maria GyhagenAnne Örtqvist

ST-läkare, PhD

https://staff.ki.se/people/annort